ÖREBRIDGEN 2017/2018


Örebridgens årsmöte 2017

Söndagen den 3 september klockan 15.00

Efter årsmötet "lottat spel" med barometer 17.00

Enligt stadgarna för Örebridgen skall motioner som skall behandlas
på årsmötet vara inskickade senast 30 juni

ÖREBRIDGEN Drottninggatan 53 i ÖREBRO

 

Örebridgens medlemsavgifter 2016/2017

ÖREBRIDGEN Drottninggatan 53 i ÖREBRO

Medlemmar i Örebridgen betalar 320:-/år (Start 1 juli) på avi till FSB bankgiro 373-3482. I avgiften ingår 40:- till distriktsförbundet (ÖLBF) och 230:- till riksförbundet (FSB).


Nya medlemmar i Örebridgen under året kan betala till Örebridgens bankgiro 5390-7002 eller Örebridgens konto i Handelsbanken clrnr 6578 konto 97 278 238 eller kassören direkt.
GLÖM EJ ANGE NAMN OCH ADRESS

Medlemmar som tappat bort sitt inbetalningskort
(medföljer tidningen "Bridge"s sommarnummer) kan betala in direkt till
Förbundet Svensk Bridge Bank-giro 373-3482
Ange MID-nummer och Namn samt "Örebridgen"


 

ÖREBRIDGEN Drottninggatan 53 i ÖREBRO

Ständiga medlemmar i SBF betalar 50:-/år direkt till Örebridgen´s bankgiro 5390-7002, Örebridgens konto i Handelsbanken eller till kassören, se ovan.

ÖREBRIDGEN Drottninggatan 53 i ÖREBRO

Stödmedlemmar som erlagt förbundsavgift för annan klubb betalar endast Örebridgens klubbavgift 50:- till Örebridgens bankgiro 5390-7002, bankkonto eller till kassören, se ovan.

ÖREBRIDGEN Drottninggatan 53 i ÖREBRO

Medlemsavgifter 2016
Medlemsavgifter 2015
Medlemsavgifter 2014
Medlemsavgifter 2013
Medlemsavgifter 2012
Medlemsavgifter 2011
Medlemsavgifter 2010
Medlemsavgifter 2009
Medlemsavgifter 2008

Klicka här för att komma till Örebridgens startsida

Denna sida var uppdaterad senast den 17 december 2017 10:02:11